Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení 

Provozovatelem internetového obchodu www.zdravopro.cz je společnost:

Obchodní firma: ZDRAVOPRO s.r.o.
Sídlo: Chotoviny, Krátká 192, PSČ 391 37
IČO: 02515032
DIČ: CZ02515032

Zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.zdravopro.cz, které jsou pro obě strany závazné.


2. Objednání zboží 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím. Za závazné se považuje potvrzení telefonické nebo prostřednictvím e-mailu s uvedením předpokládaného termínu expedice, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Pouhé potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující odmítne poskytnout tyto údaje nebo v případě že kupující poskytne neplatné kontaktní údaje. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

Pokud jsou v elektronickém obchodě nabízeny zdravotnické prostředky, na které se vztahují distribuční omezení dle §18 zákona 123/2000, nepovažuje se objednávka prostřednictvím elektronického obchodu za uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde v takovémto případě až převzetím pomůcky. Dodání těchto pomůcek je v takovémto případě realizováno vždy kvalifikovaným pracovníkem firmy.


3. Potvrzení objednávky 

Po odeslání objednávky Vás nejpozději do 48 hodin zkontaktujeme telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu za účelem potvrzení objednávky a upřesníme si s Vámi podmínky dodání zboží. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás prosím na náš e-mail info@zdravopro.cz nebo na telefonní číslo +(420) 605 151 379.


4. Ceny 

Ceny uvedené na webových stránkách www.zdravopro.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb v textu a v uvedených cenách, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve při předání celé kupní ceny v hotovosti při přebraní zásilky. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH 15% resp. 21%. Doprava je v rámci ČR zpoplatněna částkou 150,- kč při zaslání celé objednávky poštou na dobírku nebo závozem. Při dodání objednaného na území Slovenské republiky je dodání zpoplatněno částkou 330,- . Při nákupu nad 5.000,- Kč je doprava po celé ČR i SR zdarma. V případě vyzvednutí zboží na některé ze středisek uvedených v objednacím formuláři je zboží připraveno k vyzvednutí až po zaslání e-mailu s touto informací.


5. Dodání zboží 

Zboží, které je označeno „skladem“ expedujeme do 24 hodin. Pokud zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn e-mailem nebo telefonicky. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, není-li dohodnuto jinak. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.


6. Záruka 

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.zdravopro.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. V případě reklamace zboží nás kontaktujte telefonicky nebo emailem, a zašlete nám zboží spolu s kopií faktury nebo záručního listu k posouzení reklamace na adresu uvedenou níže:

ZDRAVOPRO s.r.o.
Krátká 192, Chotoviny, 
PSČ 391 37


7. Vrácení zboží 

Spotřebitel má podle odstavce 6 § 53 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:

  1. Kupující odešle dopis (nejlépe e-mailem) na adresu prodávajícího s textem: „ Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na účet číslo).“ Datum a podpis.
  2. Zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
  3. Peníze budou vráceny převodem na účet nebo složenkou, za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek.


8. Souhlas s evidencí a předáváním osobních údajů 

Zákazník potvrzuje odesláním objednávky svůj souhlas se zpracováním a evidencí základních osobních údajů, tedy jména, příjmení a emailové adresy dodavatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlasí také s předáním kontaktů a zasíláním obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/200 Sb. ze strany dodavatele a společnosti ZDRAVOPRO s.r.o.

Děkujeme Vám za nákup v našem elektronickém obchodě.

Zdravopro s.r.o.